Următorii termeni și condiții guvernează utilizarea Cargopedia, pentru dvs., ca Utilizator.

Prin utilizarea Cargopedia, declarați și garantați faptul că ați citit, înțeles și acceptat termenii și condițiile de utilizare. În cazul în care nu sunteți de acord cu următorii termeni și condiții, nu aveți dreptul să accesați site-ul și de a folosi serviciile oferite de Cargopedia.

1. DEFINIȚII TERMENI

Cargopedia este o bursă de transport de marfă online (disponibilă la următoarele adrese web: cargopedia.bg, cargopedia.de, cargopedia.net, cargopedia.es, cargopedia.fr, cargopedia.hu, cargopedia.it, cargopedia.lt, cargopedia.pl, cargopedia.pt, cargopedia.ro, cargopedia.ru, tr.cargopedia.net), deținută și administrată de Cargopedia SRL, o companie românească, C.I.F.: RO33541304, cu numărul de înregistrare la Reg. Com. J40/10187/2014, cu sediul în: Șos. Iancului nr. 53, sector 2, București, România.

Administrația Cargopedia (prescurtată în continuare AC) se referă la persoanele care administrează Cargopedia;

Utilizatorul (sau Clientul) este o persoană care utilizează serviciile Cargopedia.

2. POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE

Termenii de confidențialitate sunt descriși în secțiunea Politica de confidențialitate și se aplică, de asemenea, accesului/vizitei dvs. pe Cargopedia.

3. SECURITATEA CONTULUI

Sunteți de acord și înțelegeți că sunteți responsabil pentru păstrarea confidențialității contului și parolei dvs. și pentru restricționarea accesului la computerul sau dispozitivul dvs. De asemenea, sunteți de acord să vă asumați responsabilitatea pentru toate activitățile care au loc folosind contul și parola dvs.

4. LIMITAREA RĂSPUNDERII

Acest site și toate informațiile, conținut și servicii digitale incluse sau puse la dispoziție prin intermediul acestui site, sunt oferite de AC pe "ca atare" și pe principiul "după cum sunt disponibile", dacă nu se specifică altfel în scris. AC nu oferă garanții de niciun fel, explicite sau implicite, cu privire la funcționarea acestui site sau a informațiilor, conținutului sau serviciilor digitale incluse realizate pe sau puse la dispoziție de acest site, cu excepția cazului în care se prevede altfel în scris. Sunteți de acord în mod expres că utilizarea acestui site se face pe riscul dumneavoastră.

AC poate termina, modifica, suspenda sau întrerupe orice aspect al acestui site, inclusiv disponibilitatea oricăror funcții ale site-ului, în orice moment. AC poate impune, de asemenea, limite pentru anumite funcții și servicii sau restricționa accesul dumneavoastră la părți sau a întregului site-ul fără notificare sau fără a putea fi trasă la răspundere.

Cargopedia poate găzdui link-uri externe către alte site-uri de eventual interes. Link-urile de pe acest site către alte site-uri sunt oferite exclusiv pentru confortul dumneavoastră. Înțelegeți că în cazul în care ieșiți din site prin intermediul unui link, conținutul site-ul de terță parte nu este oferit sau aprobat de AC, și AC nu a revizuit sau aprobat termenii de utilizare sau alte politici care guvernează astfel de site-uri. AC nu monitorizează, nu își exprimă vreun punct de vedere cu privire la și nici nu își asumă responsabilitatea pentru orice site-uri terțe, inclusiv, fără a se limita, la orice produse sau servicii care sunt promovate sau puse la dispoziție pentru cumpărare prin intermediul unor astfel de site-uri.

5. DREPTURI, LIMITĂRI ȘI OBLIGAȚII UTILIZATORI

5.1 Drepturi utilizatori

Toți utilizatorii Cargopedia au următoarele drepturi:

 • de a deschide gratuit un cont pe site, completând formularul de înscriere;
 • de a contacta alți utilizatori Cargopedia prin intermediul modalităților de contact puse la dispoziție de site (telefoane, adrese e-mail etc.), cu limitările precizate la secțiunea 5.2;
 • de a-și administra (adăuga, edita, șterge) propriile anunțuri și de a-și edita profilul de utilizator ori de câte ori doresc;
 • de a reporta activități suspecte sau frauduloase ale altor utilizatori Cargopedia;
 • de a solicita Cargopedia informații despre utilizarea platformei, prin modalitățile de contact afișate pe site;
 • de a-și șterge contul Cargopedia. În acest sens, se va formula o cerere folosind formularul de pe site.

5.2 LIMITĂRI UTILIZATORI

Pentru a limita abuzul și încercările de fraudă, sau din considerente tehnice, Cargopedia impune unele limitări ale sistemului:

 • Nu este acceptată/permisă crearea mai multor conturi de persoană juridică folosind același CUI;
 • Nu este acceptată/permisă crearea mai multor conturi de utilizator folosind aceeași adresă de email;
 • Persoanele fizice nu pot comanda un abonament (doar persoanele juridice);
 • Anumite funcționalități sunt accesibile doar după plata unui abonament sau după validarea companiei.

5.3 OBLIGAȚII UTILIZATORI

Platforma Cargopedia poate fi folosită doar în mod corect, responsabil, iar secțiunile și funcțiile site-ului doar în mod legitim, în scopurile pentru care au fost create. Sunt interzise:

 • Înregistrarea cu date false sau firme cu care persoanele care s-au înregistrat pe site nu au nicio legătură (nu le dețin sau nu lucrează pentru);
 • Partajarea datelor de logare cu firme sau persoane străine – Din motive de securitate, este interzisă furnizarea datelor de logare (user și parolă) către persoane din afara firmei (prieteni, cunoștințe etc.). De asemenea, „gruparea” a două firme/entități diferte pe acelați cont Cargopedia este strict interzisă.
 • De asemenea, este interzisă crearea de extra-utilizatori pentru persoane din afara firmei. În acest sens, Cargopedia își rezervă dreptul de a cere o copie după contractul de angajare sau colaborare al unor utilizatori suspecți, dacă există suspiciuni de abuz.
 • Înregistrarea ca și Transportator fără a deține o licență de transport valabilă;
 • Accesarea Cargopedia folosind boți, scripturi sau programe create în scopul extragerii de informații, automat sau semi-automat;
 • Accesarea abuzivă a bazei de date Cargopedia (spre exemplu, secțiunea Listă membri) în scopuri de marketing, call-center etc. Accesările secvențiale de firme sau anunțuri (de ordinul sute, mii) sunt strict interzise și pot atrage suspendarea contului, cu sau fără înștiințare prealabilă.

De asemenea, toți utilizatorii Cargopedia au obligația de a:

 • respecta termenii și condițiile de utilizare prezente în acest document;
 • oferi date de identificare și contact reale;
 • nu publica anunțuri false sau orice alte informații false;
 • fi corecți în relațiile cu celelalte firme de pe platformă și de a respecta termenii și condițiile contractuale în care se angajează;
 • folosi un limbaj adecvat în mesajul anunțurilor publicate;
 • nu raporta ca false sau expirate anunțuri perfect valabile, pe considerente arbitrare (spre exemplu: preț oferit) sau drept răzbunare pe refuzul clientului de a accepta cursa;
 • nu se angaja în activități de tip spam, hacking sau alte activități malițioase asupra site-ului. Orice astfel de activitate detectată va atrage automat suspendarea contului și o eventuală acțiune în instanță.

6. DREPTURI ȘI OBLIGAȚII CARGOPEDIA

6.1. DREPTURI CARGOPEDIA

AC își rezervă dreptul de a:

 • suspenda sau șterge conturile utilizatorilor care nu respectă regulamentul prezent, fără înștiințare prealabilă;
 • suspenda conturile firmelor radiate, aflate în faliment, în proces de lichidare sau dizolvare, sau cu activitatea suspendată temporar (în cazul acestora din urmă, accesul se va reda după reluarea activității);
 • suspenda conturile firmelor care refuză să-și rezolve incidentele de pe Cargopedia (ca parte vinovată), sau care refuză să răspundă solicitărilor AC în cazul unui incident de plată sau a altui eveniment de importanță deosebită;
 • suspenda conturile firmelor cu incidente nerezolvate pe alte platforme similare, firmelor cu probleme legale grave, sau despre care AC consideră că prezintă factori de risc ridicat ce pot afecta buna funcționare a site-ului sau a relațiilor comerciale cu alți utilizatori ai site-ului;
 • verifica veridicitatea datelor publicate de utilizatori. În acest sens AC poate oricând să șteargă conturi false, să corecteze sau să șteargă alte informații false, greșite, cu limbaj neadecvat sau ofensator, fără înștiințare prealabilă;
 • suspenda sau restricționa anumite funcții ale site-ului (raportare anunțuri, publicare mărfuri etc.) - pe durată temporară sau definitivă, în cazul folosirii abuzive a lor sau încălcării de către client a unor poltici din prezentul regulament. De asemenea, acestea pot fi suspendate în cazuri excepționale și proactiv, dacă, din motive bine întemeiate, se consideră că folosirea acestora ar prezenta un risc pentru ceilalți membri ai site-ului;
 • își selecta clienții. În acest sens, AC poate refuza sau bloca accesul în sistem a unor terțe persoane pe care le consideră inadecvate cu scopul site-ului (ex: firme concurente) sau despre care AC consideră că, prin activitatea lor de pe Cargopedia, subminează buna funcționare a site-ului (exemplu: copierea de anunțuri de marfă pe alte platforme concurente);
 • suspenda posibilitatea prelungirii abonamentului (sau, în cazuri mai grave, anulării abonamentului activ) unor firme pentru care AC consideră că, prin comportament, limbaj sau atitudine, creează deservicii platformei;
 • lua măsurile care se impun (inclusiv legale) asupra utilizatorilor care se angajează în activități de tip spam, hacking, furt de date sau alte activități malițioase ce au potențialul de a afecta buna funcționare a Cargopedia.

În cazul suspendării contului unui membru cu abonament plătit activ, AC își rezervă dreptul de a returna sau nu contravaloarea respectivului abonament, integral sau parțial, în funcție de motivul suspendării și gravitatea faptelor comise.

Politica de fair play pentru firmele de intermediere

Pentru a păstra o platformă de anunțuri sănătoasă și corectă, AC va încerca să limiteze fenomenul repostării masive de anunțuri de marfă pe alte platforme concurente, când este dublat de o activitate slabă de publicare mărfuri pe Cargopedia.

În acest sens, AC impune caselor de expediții și altor firme de intermediere o condiționare a numărului de mărfuri accesate într-o lună, în funcție de numărul de mărfuri publicate pe Cargopedia în aceeași perioadă. Concret, pentru fiecare 50 mărfuri diferite accesate într-o lună calendaristică trebuie publicat minim un anunț de marfă, în caz contrar vizualizarea suplimentară a unor alte anunțuri de marfă va fi restricționată.

Nu în ultimul rând, AC își rezervă dreptul de a suspenda - temporar sau definitiv - contul firmelor care republică (copiază) masiv anunțuri de marfă pe platforme concurente, cu atât mai mult dacă fenomenul este dublat și de o activitate slabă de publicare mărfuri pe Cargopedia.

6.2. OBLIGAȚII CARGOPEDIA

AC se obligă să mențină site-ul funcțional, cu excepția perioadelor de mentenanță sau a întreruperilor neprevăzute, cauzate de furnizorul internet, defectarea echipamentelor sau a altor evenimente fortuite, ca insolvența sau falimentul.

De asemenea, AC se obligă să respecte drepturile utilizatorilor săi, listate la paragraful 5.1.

7. CERINȚE MINIME DE SISTEM

Pentru o experiență și securitate optime, vă recomandăm să folosiți un browser modern la accesarea Cargopedia:

 • Laptop-uri și calculatoare desktop: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge;
 • Dispozitive mobile: Android Browser, Chrome, Safari, Opera Mini sau alte browsere recente.

8. SERVICII OFERITE, PREȚURI, VALABILITATE ȘI LIVRARE

Serviciile oferite de Cargopedia sunt structurate în planuri (sau abonamente). Cargopedia oferă atât un plan gratuit cât și unele planuri plătite.

Prin achiziționarea unui plan plătit, clientul are acces la unele funcții care nu sunt disponibile în planul Free. Perioada de acces plătită este determinată de tipul planului pe care Clientul l-a achiziționat (a se vedea lista de prețuri de mai jos). În perioada anterioară expirării abonamentului plătit, Clientul poate opta pentru extinderea sa prin achiziționarea unui nou abonament. În caz contrar, Clientul va fi comutat automat la planul Free.

Un abonament cu plată va fi activat imediat după confirmarea plății și Clientul va fi notificat prin e-mail. În cazul unor probleme tehnice, abonamentul va fi activat nu mai târziu de 24 de ore după confirmarea plății.

Ne angajăm să oferim un serviciu de calitate. În cazul în care detectați o problemă în Cargopedia sau abonamentul dvs., vă puteți exercita dreptul de a completa o plângere. Plângerea trebuie să fie completată prin formularul de contact.

9. METODE DE PLATĂ

Metodele de plată acceptate în prezent includ:

 • Depozite bancare directe;
 • Carduri de credit și de debit: Visa, MasterCard, Maestro;

Toate plățile sunt efectuate în avans. Toate plățile prin card de credit / debit sunt deservite de Netopia SRL (www.mobilpay.ro).

O comandă reușită, care este considerată ca având valoare de acord semnat între AC și Client, poate fi efectuată pe Cargopedia în modul următor:

PENTRU PLĂȚILE PRIN TRANSFER BANCAR

 • Clientul creează un cont pe Cargopedia;
 • Din pagina Abonamente, clientul selectează un abonament și apoi alege opțiunea de plată prin transfer bancar;
 • Clientul primește pe e-mail o factură proformă;
 • Clientul efectuează plata;
 • După confirmarea plății, abonamentul este activat și clientul primește un e-mail cu factura finală.

PENTRU PLĂȚILE PRIN CARD

 • Clientul creează un cont pe Cargopedia;
 • Din pagina Abonamente, clientul selectează un abonament și apoi alege opțiunea de plată prin card;
 • Clientul efectuează plata;
 • Abonamentul este activat și Clientul primește pe e-mail o confirmare a plății comenzii;
 • După ce plata este verificată, clientul primește un e-mail cu factura finală.

POLITICA DE RETURNARE

Contravaloarea serviciilor achiziționate nu este returnabilă, cu excepția cazurilor în care un serviciu a fost achiziționat din greșeală și nu a fost folosit, iar solicitarea de returnare a sumei plătite a fost făcută cel târziu după 7 zile de la activarea serviciilor respective.

În cazul plății unui abonament, dacă ulterior activării acestuia, se efectuează vizualizări de anunțuri de marfă de pe contul respectiv, se va considera că s-a făcut uz de abonament. În acest caz, suma plătită este nereturnabilă.

10. DREPTURI DE AUTOR ȘI POLITICI DE MARCĂ

Sunteți de acord să păstrați intacte toate drepturile de autor, mărcile comerciale, precum și alte drepturi de proprietate.

Nu aveți dreptul de a copia, reproduce, crea lucrări derivate, distribui, vinde sau oferi spre vânzare, licenția, închiria sau concesiona orice conținut Cargopedia fără acordul expres scris al AC. Utilizarea neautorizată a acestui site poate duce la o cerere de daune și/sau să fie considerată o infracțiune.

11. ÎNCĂLCAREA DREPTURILOR DE AUTOR

AC se angajează să respecte proprietatea intelectuală a altora. Politica noastră este de a răspunde la notificările privind pretinsa încălcare a drepturilor de autor care respectă legile de proprietate intelectuală internaționale aplicabile. Dacă credeți că porțiuni ale lucrării dumneavoastră au fost copiate într-un mod care constituie încălcare a drepturilor de autor, vă rugăm să ne furnizați următoarele informații:

 • O semnatură electronică sau fizică a persoanei autorizate să acționeze în numele proprietarului dreptului de autor;
 • O descriere a drepturilor de autor care pretindeți că au fost încălcate;
 • O descriere a locului unde materialul care pretindeți că încalcă drepturile de autor se află pe site-ul nostru;
 • Adresa, numărul de telefon, și adresa dvs. de email, astfel încât să vă putem contacta;
 • O declarație a dvs. cum că aveți o certitudine că utilizarea obiectului aflat în litigiu nu este autorizată de către proprietarul drepturilor de autor, agentul acestuia, sau de lege;
 • O declarație a dvs., făcută în cunoștința pedepsei de sperjur, cum că informațiile din notificarea adresată nouă sunt corecte și că sunteți proprietarul dreptului de autor sau o persoană autorizată să acționeze în numele proprietarului dreptului de autor.

12. ANUNȚURI, RECENZII, COMENTARII ȘI ALT CONȚINUT ADĂUGAT DE UTILIZATORI

Vizitatorii pot posta anunturi, recenzii, subiecte sau comentarii, să prezinte sugestii, idei, întrebări sau alte informații, atâta timp cât conținutul nu este ilegal, obscen, amenințător, defăimator, nu invadează intimitatea, nu încalcă drepturile de proprietate intelectuală, sau aduce alte prejudicii către terți sau conține virusi software, campanii politice, scrisori în lanț, mesaje în masă, sau orice forma de "spam". Nu aveți dreptul să utilizați o adresă de e-mail falsă, să vă dați drept altă persoană sau entitate, sau să oferiți informații false cu privire la carduri sau alt conținut. AC își rezervă dreptul (dar nu și obligația) de a șterge sau edita astfel de conținut.

Prin postarea de conținut sau altă formă de material, numai în cazul în care nu indicăm altfel, acordați AC un drept gratuit, perpetuu, irevocabil, și un drept complet sub-licențiabil și neexclusiv de a folosi, reproduce, modifica, adapta, publica, traduce, crea lucrări derivate, distribui și afișa astfel de conținut în întreaga lume, pe orice medii. AC nu își asumă responsabilitatea și nu poate fi trasă la răspundere pentru niciun conținut postat de dumneavoastră sau orice altă terță parte.

13. ACTUALIZĂRI ALE TERMENILOR ȘI CONDIȚIILOR

AC își rezervă dreptul de a schimba și actualiza în orice moment conținutul termenilor și condițiilor fără notificare prealabilă. Folosind acest site după eventuale modificări aduse acestor Termeni și Condiții implică acceptul dvs. implicit a termenilor revizuiți.

14. LEGEA APLICABILĂ ȘI JURISDICȚIE

Acești Termeni și Condiții sunt guvernați de legile din România - țara în care AC este înregistrată - și Uniunea Europeană, fără a ține cont de principiile conflictelor de legi. Divergențele rezultate din acești Termeni și Condiții se vor încerca a fi soluționate pe cale amiabilă. În cazul în care nu se va ajunge la un consens, se va apela la organele judecătorești din raza sediului AC.

Acești Termeni și Condiții fac parte din întelegerea dintre dvs. și AC. Accesul pe acest site presupune înțelegerea, acordul și acceptarea tuturor termeniilor și condițiilor prezente în acest document.


Ultima modificare: 29 noiembrie 2023