Date de contact PROTE... A... SR...
Ciucurova, RO
Județul Tulcea
Căiuți, RO
Județul Bacău
  • 3,60 t
  • Necesită: Dubă, Camion carosat, Camion container, Camion decopertat

3 × Europalet (800 x 1200 mm)

Preț oferit:
350 RON (inclusiv TVA)
Plata la:
Descărcare
Valabilitate:
26.08.2016 09.09.2016
PROTE... A... SR...
Date de contact ROCO... SR...
Tulcea, RO
Craiova, RO
Județul Dolj
  • 12 t
  • Necesită: Camion cu prelată, Camion platformă
Valabilitate:
19.08.2016 02.09.2016
ROCO... SR...